Masterplan basisschool Vrijdagmarkt Brugge


Opdrachtgever:
Scholengroep Impact
Locatie:
Brugge, België
Type:
Schoolgebouw
Fase:
Masterplan
In samenwerking met:
Dertien12 Architectuuratelier


Voor een scholengroep voeren we een ontwerpend onderzoek uit waarin we onderzoeken op welke manier twee scholen fysiek kunnen worden samengevoegd. Hoe kunnen we het stijgend leerlingenaantal optimaal organiseren: welke uitbreidingen zijn nodig en welke kansen zijn aanwezig?

Vroeg in het ontwerptraject werd een participatietraject gestart met de directie en leerkrachten van de school. Samen onderzoeken we de pijnpunten, troeven en toekomstig potentieel van de bestaande toestand.

Door middel van platformen en buitentrappen maximaliseren we de speelruimte. De nieuwe speelplatformen zijn licht overgedimensioneerd en werken als verlengstukken van de speelplaats. Door de bestaande lokalen strategisch te herbestemmen en nieuwe functies - zoals een open leercentrum -, stemmen we de indeling van de onderwijslokalen af op de pedagogische visie van de school.