Tuinstraat


Opdrachtgever:
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk
Locatie:
Kortrijk, Belgiƫ
Type:
Inbreidingsproject
Fase:
Uitvoering
Partners:
Damman bouwonderneming, Sileghem & Partners, CoVah, Buro BOSsaert


Het huidige parkeerterrein tussen de Tuinstraat en Nieuwstraat wordt ontwikkeld met grondgebonden woningen voor starters en jonge gezinnen.

Het dwars inplanten van de woningen maakt het vervolledigen van het bouwblok mogelijk. Een centraal, groen binnengebied staat garant voor licht en lucht voor de ganse site en biedt doorzichten vanop straat. Een doorsteek doorheen het collectieve groen breekt het langgerekte nauwe straatbeeld. Door deze as te laten meanderen wordt het gebruik van het binnengebied als sluipweg ontmoedigd en krijgt de collectieve tuinzone een semi-privaat karakter.

In de woningen wordt de verticaliteit uitgespeeld tot een dynamische woonvorm met splitlevels. Tussen de woningen onderling wordt het frontale binnenkijken ingewisseld voor een diagonale interactie. Op deze manier wordt het mogelijk om dichter bij elkaar te leven met aandacht voor de nodige privacy.

We zetten de positie van het terras en de inkom in voor het activeren van de gevels, het beperken van de inkijk en het instant houden van een zekere sociale controle.