Masterplan inbreidingsproject


Opdrachtgever:
Private ontwikkelaar
Locatie:
België
Type:
Woningbouw
Fase:
Masterplan


Het projectgebied omvat 0,65 hectare en bevindt zich in de overgang tussen stedelijk en randstedelijk gebied. Afgaand op de omgeving, streven we een dichtheid van 25 woningen/ha na.

Parkeren vindt geclusterd plaats aan de rand van het terrein waardoor het binnengebied een veilige en groene woonerfsfeer krijgt.

De woonvolumes worden optimaal ingeplant volgens de omgeving en oriëntatie. In het midden van het gebied ontstaat zo een kwalitatieve collectieve buitenruimte, los van de individuele tuinen bij de woningen.

Door de woningen te groeperen, doorsteken te voorzien en lichte verspringingen in de volumes aan te brengen, ontstaat een fijnmazig woonlandschap.

Er wordt een maximale doorwaadbaarheid nagestreefd door wandel- en fietsassen doorheen de site te voorzien. De centrale parkzone wordt toegankelijk gemaakt voor de omgeving. De omliggende woningen krijgen directe toegang van hun tuin naar het park of via een kruiwagenpad.

Op strategische plekken kunnen stapelwoningen worden toegevoegd. Een meer divers woningbestand kan inspelen op een gezinsverdunnende samenleving en het aantrekken van verschillende generaties.