Travel Store Spermalie


Opdrachtgever:
Hotel- en toerismeschool Spermalie
Locatie:
Brugge, België
Type:
Interieur - Verbouwing
Fase:
Opgeleverd 2017


Inrichting van een praktijklokaal dat dienst doet voor de opleiding toerisme. Binnen het bestaande ruimtelijk kader wordt een nieuwe structuur ontworpen waarbinnen flexibele werkvormen mogelijk zijn en die rekening houdt met akoestiek, belichting, opbergruimte, ...

Alle ondersteunende functies worden gegroepeerd in een uniform lint rondom een centrale werktafel. De grote, centrale tafel is het vertrekpunt van waaruit de studenten hun praktijkles volbrengen en het reiskantoor runnen.

Twee 'inspiratiepunten' trekken de aandacht van de bezoeker en klant.

De ene fungeert als étalage en zorgt voor een visuele (variabele) filter tussen de klasruimte en de lobby/inkom. Leerlingen kunnen de étalage zelf schikken en invullen. Klanten en passanten worden er aangesproken door een eigentijdse expositieruimte.

Het andere inspiratiepunt is georganiseerd rond een zitbank en biedt plaats aan boeken, brochures, ... Een af te schermen “cosy corner” laat hier toe om ongestoord met een klant een gesprek te voeren.