Beach Walkway Oostende
Wedstrijd - 2016
Niet weerhouden


Opdrachtgever:
Stad Oostende
Locatie:
Oostende, België
Type:
Publieke infrastructuur
Fase:
Afgerond


De wedstrijd vraagt om een nieuw type van strandinfrastructuur te ontwerpen. Een 'beach walkway' moet bijdragen tot een nieuwe beleving van het strand door in te spelen op de visuele beleving van het strand tijdens de winter, en door relaties aan te gaan met functionele infrastructuur zoals strandcabines, de surfclub, beach bars,...

Het ontwerp vertrekt vanuit de specifieke positie van het Oostendse strand dat voortdurend opgespannen is tussen de weidse zee en de zeedijk die afwisselend gekenmerkt wordt door hoogbouw, wandelgalerijen, afgesloten groenzones,... De wandelaar op het strand kijkt en wordt bekeken.

Een eenvoudig betonnen U-element vormt de basis voor het ontwerp van de 'beach walkway'. De elementen worden op het strand geplaatst zodanig dat ze visuele of ruimtelijke relaties aangaan met zowel de Noordzee als de zeedijk in al haar facetten. De U-elementen vormen specifieke plekken die bescherming bieden van de natuurelementen, zichten kadreren op natuur of stad, of rustpunten inlassen. De materialiteit van de elementen, refererend aan geaderd marmer, zorgt er voor dat de elementen de loutere infrastructuur overstijgen en 'buitenkamers' vormen.

Deze bijzondere plekken worden verbonden door een houten pad, waarvan de houten balken in de U-elementen gestockeerd worden. In de zomer worden de U-elementen gecombineerd tot informatiekiosken, strandbars, strandbibliotheken, DJ booths,... en het houten pad wordt hervormd tot gezellige terrassen.