Jonge Architecten aan Zet
Wedstrijd - 2014
Laureaat


Opdrachtgever:
Woonmaatschappij IJzer en Zee
Locatie:
Nieuwpoort, België
Type:
Residentieel - Inbreidingsproject
Fase:
Uitvoering


Ontwerp voor een stadsinbreidingsproject in Nieuwpoort dat 39 woongelegenheden omvat, waaronder drie koopwoningen, appartementen voor ouderen en aanleunappartementen die aansluiten bij het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum De Zathe.

Met enkele eenvoudige maar heldere ingrepen wordt het bestaande bouwblok afgewerkt, het terrein gestructureerd en worden gevarieerde woningen gecreëerd waarin op discrete wijze de zorgverstrekking tot stand komt.

Door het terrein een halve meter op te hogen, blijven de uitgraving voor de kelder en het grondverzet beperkt. Het privaat karakter dat hierdoor in het binnengebied wordt gecreëerd, garandeert de privacy van de gelijkvloerse woningen tegenover de publieke ruimte.

Door een speelse volumewerking ontstaat een gevarieerd aanbod aan woningen die allen zowel tijdens de zomer als de winter optimaal van het zonlicht kunnen genieten. De volumes bakenen een gevarieerde sequentie van binnenplaatsen af die wisselend een meer publiek of privaat karakter hebben. Iedere unit houdt voeling met zowel de straat als de meer geborgen binnenruimtes, wat sociaal contact en controle genereert.

Centraal in het geheel ontstaat een overdekte gaanderij die alle woningen aan elkaar rijgt en de circulatie samenbrengt. Deze aaneenschakeling van plekken nodigt uit tot spontane ontmoetingen, wat de onderlinge verbondenheid verhoogt en zo inspeelt op het vermaatschappelijken van de zorg. De overdekte promenade is bovendien een ideale manier om zorg op maat te verstrekken en dit op een efficiënte, maar discrete wijze.

Midden in het gebied dient het park als centraal verbindingselement tussen zorgflats en woningen (via tuin), zorgflats onderling (ontmoetingsruimte) en tussen zorgflats en WZC (traject WZC - ontmoetingsruimte). Het park laat grotere, gezamenlijke activiteiten toe aansluitend bij de ontmoetingsruimte en brengt rust en groen in het binnengebied.