Neerhofstraat
Wedstrijd - 2018
Laureaat


Opdrachtgever:
Woonwel cvba
Locatie:
Gistel, België
Type:
Residentieel - Inbreidingsproject
Fase:
Uitwerking


In hartje Gistel ontwerpen we 14 tot 26 appartementen en doorgangswoningen voor de sociale woonmaatschappij en het OCMW.

Met een heldere uitsnijding brengen we lucht, licht en groen in het volume. Deze semi-publieke plek fungeert als ontmoetingsruimte voor de bewoners van de verschillende wooneenheden en wordt verlengd door de verticale circulatie.

Door middel van een terugwijkende schuine lijn wordt een uitnodigend gebaar in de straat gecreëerd. Een passant wordt visueel aangespoord tot een blik op het binnengebied.

De uitsnijding werken we uit tot een groene en uitnodigende patio. De open circulatie stimuleert de onderlinge verbondenheid daar waar het groene karakter een kwalitatieve leefomgeving biedt als verlengde van de wooneenheden. Hoe kleiner de wooneenheid, hoe sterker de relatie met de collectieve buitenruimte.