Middenschool MAKZ
Beperkte offerteaanvraag - 2017
Niet weerhouden


Opdrachtgever:
Scholengroep Impact
Locatie:
Heist, België
Type:
Verbouwing - Renovatie
Fase:
Afgerond


In dit schetsontwerp worden de mogelijkheden onderzocht om de zuid-oostgevel van de MAKZ te Heist te renoveren. Wat kan deze gevel betekenen voor de school, zijn leerlingen, zijn gebruikers en de ruimtere omgeving?

De bestaande gevel is een imposante verschijning. Het grote gevelvlak staat in schril contrast met de schaal van de inkom en de personen die deze gebruiken. De volumetrie van het gebouw van de MAKZ is opgebouwd als een verspringend geheel van volumes. Door de grote schaal en de vreemde volumetrie zoekt de bestaande gevel geen interactie met het tegenoverliggende (parkeer)plein, de invalsweg vanuit Brugge en de ruimere omgeving.

Toch heeft de gevel potentieel als:
- inkom van de school, die de verschillende gebruikers op een logische manier uitnodigt om het gebouw te betreden.
- weerspiegeling van de school, door met nieuwe ramen het achterliggende gebeuren zichtbaar te maken.
- een aangename ruimte, met nieuw licht en zicht tot diep in de gangen.
- een uithangbord dat de school opnieuw aanwezig maakt in het straatbeeld.

Door de geleding van de aanpalende volumes door te trekken over het volledige vlak, zoekt de gevel weer aansluiting met het volledige gebouw. Naast de geleding, stellen we voor om ook de “korrel” van de gevel opnieuw in verhouding te brengen met de rest van het gebouw. Door binnen het lijnenspel een onderverdeling te introduceren, komt de blokkenstructuur van het gebouw weer tot zijn recht. De nieuwe verdeling laat toe om, met enkele zorgvuldig geplaatste ramen, achterliggende lokalen en gangen van licht en zicht te voorzien. Dit verhoogt zowel de beleving van binnenin het gebouw (er komt voeling met de omgeving, het weer,...) als van buitenuit (de omgeving merkt opnieuw dat er achter het gesloten gevelvlak heel wat leven schuilt gaat). Bovendien leent de gevel zich om de belevingswaarde van de leerlingen, schoolpersoneel en omgeving te verhogen: op het gelijkvloers kan een uitspringend kader de opengewerkte ingang accentueren, ingewerkte verlichting kan een meerwaarde bieden in avond- en winterperiodes, een speelse bank nodigt uit om nog wat te verpozen of na te praten, een elegant logo kan de aandacht van passanten trekken.