Costa Concordia Lighthouse
Internationale ideeënwedstrijd - 2015


Organisatie:
Matterbetter Concordia Lighthouse Competition / Nederland
Locatie:
Isola del Giglio, Italië - Wereldwijd
Type:
Concept
Fase:
Afgerond


De wedstrijd nodigde ontwerpers uit om de typologie van de vuurtoren te onderzoeken. De kust van het eiland Giglio, waar het cruiseship Costa Concordia zonk, werd uitgekozen als site voor het ontwerp, waardoor de vuurtoren tegelijk ook als memorial voor de ramp moest dienst doen.

Het Unimef project stelt de ontwerpopdracht doelbewust in vraag. Het weigert pertinent om sterarchitectuur te creëren en onderzoekt de essentiële linken tussen vuurtoren en memorial, opdrachtgever en monument en ontwerper en object. De nogal gratuite en op sensatie beluste koppeling van de memorial aan het vuurtorenontwerp wordt op ironische wijze beantwoord met het fictieve Unimef, de Universal Memorial Foundation. Deze internationale organisatie kent wereldwijd herdenkingsmonumenten toe aan rampen. Deze monumenten bestaan uit lichtgevende boxen, die energetisch opgeladen worden wanneer de bezoekers van de memorialsite de boxen schudden. Per slachtoffer schenkt Unimef 1 box.

32 dergelijke boxen worden uitgestrooid over de kust van het eiland Giglio en fungeren als een lichtbaken. De sterkte van het uitgestraalde licht weerspiegelt de betrokkenheid van de bezoekers. Unimef beheert de site organisatorisch en kent faciliteiten toe afhankelijk van de hoeveelheid energie die de bezoekers opwekken. Indien de boxen uitdoven, wordt het materiaal gerecycleerd. Unimef beheert talloze sites waardoor de lichtgevende box uitgroeit tot een symbool.

Het ontwerpvoorstel gaat op tweevoudige wijze om met de ontwerpopdracht. Enerzijds is de werking van het lichtbaken volledig afhankelijk van de pelgrims, waardoor de vuurtoren getransformeerd wordt tot een maatschappelijk gedragen installatie. Anderzijds weigert het project om architecturale uitspraken te doen, verkondigt het commerciële exploitatie van emotioneel geladen sites en adresseert het netelige onderwerpen zoals winstbejag en ramptoerisme. Hierdoor gaat het lijnrecht in tegen de riskante vanzelfsprekendheid waarmee architecturaal spektakel, technologische inventiviteit en collectieve herdenking worden gecombineerd.

Ontwerp in samenwerking met:
Pieter Deslé, Thibault Florin